Anul 2023 a marcat recunoașterea deplină a profesiei de dietetician în România, prin includerea sa oficială în rândul profesiilor conexe actului medical. Această recunoaștere reprezintă, de fapt, o aliniere la standardele profesionale medicale din Uniunea Europeană, dar și o validare a competențelor dieteticienilor în nutriție și dietetică.

Astfel, profesia de dietetician a intrat într-o nouă etapă de recunoaștere, de acceptare și de includere în rândul echipelor medicale multidisciplinare. În sprijinirea acestui scop, Colegiul Dieteticienilor din România (CDR) dorește să contribuie la formarea unor specialiști dieteticieni cu pregătire cât mai apropiată standardelor internaționale, prin organizarea de conferințe și congrese, stagii de pregătire și specializare și workshop-uri.

În sensul celor precizate, CDR, prin Colegiul Teritorial al Dieteticienilor din Județul Iași (CTD Iași) organizează, la Iași, în perioada 8-9 decembrie 2023 o manifestare științifică de amploare dedicată dieteticienilor, în cadrul căreia vor fi abordate atât provocările profesiei noastre și subiecte de interes din practica zilnică, cât și aspecte particulare ce necesită dialoguri ample. Astfel, Comitetul Științific a configurat un program științific cuprinzător și relevant, care să ofere alternative, răspunsuri sau soluţii pentru toți participanții ce își doresc să consolideze cunoștințele și să aducă îmbunătățiri profesiei.

Manifestarea este structurată astfel:

  • Ziua 1 – SESIUNE DE COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE
  • ZIUA 2 – CURS POSTCONFERINȚĂ

Ziua 1 - SESIUNE DE COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE

Tema: „Aplicațiile intervențiilor nutriționale în managementul afecțiunilor cardiometabolice”

Data: 8 decembrie 2023

Locația: Palas Congress Hall, Sala Chopin

Palas Congress Hall

Bolile cardiometabolice, cum ar fi boala coronariană, accidentul vascular cerebral, diabetul zaharat de tip 2 și obezitatea, reprezintă principala cauză de deces, nu doar la noi în țară, ci la nivel mondial.

În ultimii ani, obiceiurile alimentare s-au schimbat și, în paralel, numeroase cercetări continuă să evidențieze rolul aportului energetic și al compoziției alimentației ca factori determinanți ai sănătății cardiometabolice. Alimentația poate predispune la o multitudine de factori de risc cardiometabolici, cum ar fi alterarea metabolismului glucozei, rezistența la insulină, dislipidemiile și hipertensiunea arterială.

Scopul acestei Sesiuni de comunicări științifice este de a oferi participanților o actualizare riguroasă a informațiilor care susțin asocierea dintre factorii dietetici și riscul cardiometabolic.

Sesiunea de comunicări științifice va cuprinde patru secțiuni, pe care le puteți consulta în Programul Conferinței.

ZIUA2 - CURS POSTCONFERINȚĂ

Tema: „Elemente de psihologie cu aplicabilitate în practica nutrițională”

Data: 9 decembrie 2023

Locația: Palas Congress Hall, Sala Vivaldi

Domeniul psihonutriției se află la intersecția dintre științele psihologice, comportamentale, sociale și nutriție, neuroștiințe, biochimie, fiziologie și psihiatrie. Folosirea elementelor acestor discipline diverse facilitează dezvoltarea limbajelor, conceptelor și metodelor inovatoare care se integrează perfect în cunoștințele și abilitățile necesare dieteticienilor în practica zilnică.

Astfel, parcurgerea acestui curs facilitează aplicarea educației și instrumentelor psihologiei în dietetică.